BaşlıkYazar
Enstitü
Danışman
Tarih
Isparta bölgesinin jeokimyasal özellikleri ve endüstriyel hammadde potansiyeliMustafa KumralFen Bilimleri Enstitüsü 2000
Yusufeli-Arhavi (Artvin) jeotraversindeki granitoyid ve cevherleşmelerin oluşumuAli İskenderoğluFen Bilimleri Enstitüsü 2001
Dağardı Güneyi (Tavşanlı-Kütahya) ofiyoliti'nin mineralojik petrografik ve petrojenetik incelenmesGürcan BacakFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Bektaş Uz2003
Çanakkale-Tuzla yöresi volkanik kayaçlarında süreksizliklerin ayrışma - alterasyon olaylarına etkisinin araştırılmasıErkan BozkurtoğluFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mahir Vardar2003
1999 İzmit ve Düzce Depremlerinin Neden Olduğu Kabuk Deformasyonunun Yapay Açıklık Radar İnterferometrisi Yöntemi İle İncelenmesiZiyadin ÇakırFen Bilimleri EnstitüsüDoç.Dr. H. Serdar Akyüz2003
Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) ve çevresindeki barit cevherleşmeleri Numan ElmasFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Fikret Suner2005
Ergene havzası Çorlu-Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeolojisi Orhan ArkoçFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mustafa Erdoğan2005
Turgutlu (Manisa) neojen oluşuklarının tuğla kiremit hammaddesi yönünden mineralojik petrografik ve jeokimyasal Gürsel YanıkFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Bektaş Uz2005
Süreksizlik içeren ortamların mekanik modellemesi için pürüzlülüğün kuramsal ve deneysel yöntemler ile sayısal tanımıKayhan DeveliFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mahir Vardar2006
Yeraltı kaya yapılarının denetimi ve yönlendirilmesinde uzman sistem oluşturulmasıBülent KoçakFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mahir Vardar2006
Karaköy (Bilecik) yöresi mikrogranitinin jeolojisi ve seramik bünyelerde kullanım olanaklarının araştırılmasıKağan KayacıFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mustafa Erdoğan2007
İstanbul kuzeyi volkanitlerinin jeolojik ve petrolojik incelenmesOrhan YavuzFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Yücel Yılmaz2008
Ilgın (Konya) kuzeyindeki yüksek potasyumlu metamorfik kayaçların jeolojik ve petrolojik incelemesi Şenel ÖzdamarFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Bektaş Uz 2008
Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü  Havzası Hidrojeolojisi ve HidrojeokimyasıMuhterem DemiroğluFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Yüksel Örgün 2009
Kuzey Batı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik, petrolojik özellikleri ve evrimin araştırılmasSeray SöylemezoğluFen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Yücel Yılmaz 2010