Lisans öğrencilerinin bitirme tezlerini hazırlama ve savunma aşamalarında ihtiyaç duyacakları formlar aşağıda verilmiştir.

Önemli Uyarı: Bitirme tasarım projesi Türkçe ve İngilice başvuru formlarının her ikisinin de doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Bitirme Tasarım Projesi Formu