IMG_1492


İTÜ Maden Fakültesi “Mineraller ve Kayaçlar Müzesi” adıyla A3 koridorunda teşhir edilen örnekler, büyük çoğunlukla; Prof. Dr. Işık Kumbasar yürütücülüğünde gerçekleştirilen İTÜ Araştırma Fonu destekli “Türkiye Mineral Araştırma ve Geliştirme Projesi” kapsamında derlenen örneklerdir. Proje kapsamında ülkemizin 27 bölgesinden toplam 1611 adet örnek bulundukları noktada (mostra, ocak) özenle derlenmiş ve sonrasında tasniflenmiştir. Proje Temmuz 1999 tarihinde tamamlanmıştır. Müze koridorundaki diğer grup örnekler ise 1970’li yıllarda Maçka’daki Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin (MMF) Maden Mühendisliği Bölümü için Prof. Dr. Ersen Çoğulu öncülüğünde yurtdışından temin edilen ve Maslak Kampüsü’ne taşındıktan sonra Mineraloji-Petrografi Labaratuvarlarında korunmuş ve kısmen sergilenmiş olan mineraller ve kayaçlar setidir.

Müzenin düzenlenmesinde öncelikle mineraloji ve petrografi disiplinlerinin klasik sınıflama sistematiğine bağlı kalınmıştır. Ayrıca, ülkemize ait çok özel örnekler sergilenerek maden yataklarımız, özel albeniye sahip örnekler ile gemoloji disiplini ön plana çıkarılmıştır. Nihayet, hem ülkemize hem de tüm kıtalardan birçok ülkeye ait çeşitli örnekler ile de coğrafi çeşitlilik ortaya konmuştur.

Ülkemize ve dünya geneline ait mineral ve kayaç örnekleri ile özellikle ülkemizin önemli yeraltı kaynaklarına ait 1500 örneğin teşhir edilmekte olduğu müzemiz, Maden Fakültesi Dekanlığı ve Maden Fakültesi Vakfı’nın destekleriyle, teşhir dolapları ve aydınlatma sistemi yenilenerek Mineraloji-Petrografi çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bugünkü düzenini almıştır  (Mayıs, 2018).

Güncelleme: 22.12.2021

 

BİLGİ: MÜZE'YE YAPILACAK GRUP ZİYARETLERİ, SADECE PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ SAAT 09.00-11.00 ZAMAN DİLİMİNDE GERÇEKLEŞMEKTEDİR.