Bölümümüz Mezunlarının Meslek Hayatlarında:

Temel yer bilimleri, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji, enerji hammaddeleri ve prospeksiyon bilgileri sayesinde;

  1. Tünel, baraj, köprü ve benzeri jeoteknik mühendislik tasarımların geliştirilip yürütülmesi

  2. Maden ve enerji kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesi

  3. Yüzey ve yeraltı sularının kullanımına yönelik problemlerin çözülmesi

  4. Şehirlerin planlanması sırasında çevreyle etkileşimi de gözeterek zeminlerin sınıflandırılması ve önemli yapıların konumlandırılması

  5. Meslekle ilgili her alanda ilerlemeyi sağlayacak akademik çalışmaların yapılması

gibi toplum ve yaşam için önem arz eden teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek profesyoneller olması hedeflenmektedir.