2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNERİLEN BİTİRME TASARIM PROJESİ KONULARI

 Sıra No. Danışmanlar Konusu Öğrenci İsmi
 1

Prof. Dr. Sezai KIRIKOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Gürsel SUNAL

Azdavay (Kastamonu) Karbonifer İstifleri İçerisindeki Kömür İçeren Litolojilerin Petrografik İncelemesi 
 2

Prof. Dr. Sezai KIRIKOĞLU

Doç Dr. Mustafa KUMRAL

Torid Kuşağındaki Residüel Oluşumlardaki Nadir Toprak Element Potansiyelinin Belirlenmesi