Türkiye’nin jeolojik evrimini ortaya koymayı amaçlayan çalışmalar yürüten değerli öğretim üyemiz Prof.Dr. Aral Okay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, üniversite ve bilim camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Türkiye’nin jeolojik evrimini ortaya koymak amacıyla 1976’dan bu yana, Türkiye’de sahada, arazide çalışıp veri toplayan Prof.Dr. Aral Okay, Türkiye ve Doğu Akdeniz bölgesinin jeolojik evrimi ve metamorfik petrolojisi konusunda önemli eserler bırakmıştır.

1986’da TÜBİTAK Teşvik Ödülü,

1992’de Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü,

 2002’de TÜBİTAK Bilim Ödülü

2019’da Türkiye jeolojisi üzerinde yaptığı çalışmalar” üzerine Georg Forster Araştırma Ödülünü alan öğretim üyemiz, 2022 yılında dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almış,

1996’da TÜBA Asli Üyesi, 2009’da Amerika Mineraloji Derneğine Şeref Üyesi (fellow) seçilmiştir.

Sn. Akay, öğretim üyeliği süresince önemli bilimsel eserler üretmenin yanında, genç jeologların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Jeolojisi, Topics in regional geology, Metamorphic minerals and textures, Structural Geology, Petrology, Topics in Metamorphic Petrology, Yapısal Jeolojiye Giriş, Neotektonik, Fiziksel Jeoloji, Genel Jeoloji, Tektonik, Jeolojik Harita Alımı, Yeraltı Jeolojisi, Mineraloji, Optik Mineraloji, Kristallografi derslerini vermiştir.

Prof.Dr. Aral Okay