1. Bitirme tezi yazım kuralları [1] ile hazırlanmış JEO 492/492E ve JEO 4902/4902E için bir tez hazırlanmalıdır.

2. Danışmanı tarafından kabul edilmiş bir tezin/ön tezin/raporun son teslim tarihi final sınavlarının başladığı günün akşamıdır (27 Mayıs 2024 [2]).

Öğrencinin bu 1. ödeve yüklemesi gereken sıkıştırılmış dosya (zip, rar) içinde olması gereken belgeler:

2.1.Tezin/ön tez / raporun word belgesi

2.2.Tezin/ön tez/ raporun pdf belgesi

2.3. Tezin/ ön tez/raporun kabul edildiğine dair itu uzantılı hesaplardan danışmana yollanmış ve kabul cevabı alınmış epostanın ya da danışman tarafından imzalanmış "tez teslim fomunun" pdfsi öğrenci tarafından tezle birlikte tez dosyaları arasına eklenmelidir.

2.4. JEO 492/492E ve JEO 4902/4902E'ye kayıtlı öğrenciler bildiri yazım kurallarına [3] göre hazırlanan tez ile ilgili bir bildiriyi “bildiri şablonunu” [4] kullanarak hazırlayacaklardır.

2.5. JEO 492/492E ve JEO 4902/4902E'ye kayıtlı öğrenciler ayrıca Mezuniyet Fişi [5] de hazırlayacaklardır.

2.6. Tüm bu 5 belge sıkıştırılarak tek bir dosya halinde, Ninova'ya son teslim tarihine kadar (27 Mayıs 2024) tez hazırlayan öğrenci tarafından Ödev 1'e yüklenmelidir.

 3. Ninova'ya yüklenen tezler/rapor belgeleri öğrencinin danışmanına ve belirlenen jüri üyelerine bölüm başkanlığı tarafından ulaştırılmalı ve 10-14 Haziran 2024 (2023-2024 Bitirme Tasarım Projesi Sınavı tarih aralığı) arasında bölüm başkanlığı tarafından belirlenen bir tarihte Tez/ön tez/Rapor savunması için fiziki olarak bir toplantı oluşturulmalı ve bu toplantıya diğer jüri üyeleri ve sunum yapacak öğrenciler davet edilmelidir.

3.1. Öğrenciler, belirlenen jüri üyelerinin katıldığı bu toplantıda tez/ön tez/ raporlarının sunumunu yapacaklar ve bölüm başkanlığı tarafından belirlenen ölçütler ile notlandırılacaktır. Evrak imzalama işlemleri fiziki olarak gerçekleştirilecektir. Tüm bu onay epostalarının pdfsi Ninova'ya yüklenen sıkıştırılmış dosyalar içine eklenmelidir.

3.2. Öğrenciler tez savunma sınavı toplantısında bildirilen tez metninde yapılacak değişiklikleri 14 Haziran 2024 akşamına kadar tamamlar ve bu değişikliklerin tamamlandığına dair jüri üyelerinden alacakları onayı pdf'ye çevirerek ve 2.1.- 2.5 arasındaki dosyaları yenileyerek tek bir sıkıştırılmış dosya halinde bölüm başkanlığının yaratacağı 2. ödeve (Nihai tez teslimi en geç 14 Haziran 2024 akşamı olmalıdır) yükler.

4. Tez teslimini yaz okulu sonuna ertelemek isteyen öğrencilerin danışman ve bölüm başkanlığınca onaylanmış erteleme formlarının doldurularak topluca altunoz@itu.edu.tr ve madendek@itu.edu.tr  adresine yollanması gerekmektedir (27 Mayıs 2024).

5. YER 2024 ' ün bahar yarıyılı sonunu takiben fiziksel olarak yapılması planlandığından 2.1 - 3.2 arasında bahsi geçen tüm belgelerin danışman, jüri üyeleri ve bölüm başkanlıkları tarafından hassasiyetle takip edilmesi ve Ninova'ya yüklenen dosyalar arasında yer aldığının kontrol edilmesi gerekmektedir. YER 2024 ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

6. YER 2024 için hazırlanan en iyi bildiri(ler) için ödül verilmesi de düşünülmektedir. Bununla ilgili hususlar da ayrıca duyurulacaktır.

 

Metinde bahsi geçen bağlantılar

[1] Bitirme Tezi Yazım Klavuzu "https://mines.itu.edu.tr/docs/librariesprovider42/bitirme-calismasi/bitirme-tezi-yaz%c4%b1m-klavuzu.doc?sfvrsn=e2e5bc5f_4"

[2] Akademik Takvim; Final Sınavların Başladığı Tarih: Bahar Yarıyılı 27 Mayıs 2024 " https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2024/akademik-takvimi-index.php "

[3] Bildiri yazım kuralları " https://kovan.itu.edu.tr/index.php/s/PCpwYsCbBqWlh5f "

[4] Bildiri Şablonu: " https://kovan.itu.edu.tr/index.php/s/ua7Qjo3W5HL2cYH "

[5] Mezuniyet Fişi : " https://kovan.itu.edu.tr/index.php/s/NKb2qCjv89UwHqc "

 

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı